visi

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS An Nahl [16]:97).Friday, June 12, 2015

Karakteristik Pahlawan Sejati

Karakteristik Pahlawan Sejati

Ciri-ciri (karakteristik) pahlawan yang disebutkan dalam Al Quran antara lain:

1. Menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, untuk berjihad di jalan Allah. (QS. Al Ahzab: 23)
2. Mendukung kebenaran, dan berani mengingatkan penguasa tiran. (QS. Al Mu’min: 28)
3. Takut kepada Allah, dan mengingatkan kaumnya untuk berjihad di jalan Allah. (QS. Al Maidah: 23)
4. Senantiasa mengingat Alloh, mendirikan shalat, mununaikan zakat, dan mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dunia. (QS. An Nur: 37)
5. Mensucikan diri dan memakmurkan masjid.(QS. At Taubah: 108)
6. Memberikan saran yang baik demi tegaknya agama Allah. (QS. Al Qashash: 20)
7. Mengingatkan kaumnya untuk mengikuti agama Allah. (QS. Yasin: 20)

"Generasi akhir umat tidak akan membaik, melainkan dengan mengikuti konsep dan metode yang menjadikan ummat terdahulu baik". -Al Imam Malik bin Anas Rahimahullah-

Semoga kita dapat meneladani karakter pahlawan diatas..
Ya Allah, jadikanlah kami pahlawan yang berjuang di jalan-Mu…

Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami semua, kepada para pejuang yang saat ini sedang berjuang dimuka bumi ini menegakkan syariat-Mu, Tsumma takuunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah. Aamin..

Pahlawan sejati tidak membuang energi mereka untuk memikirkan apakah ia akan ditempatkan dalam sejarah manusia, atau apakah ia akan ditempatkan dalam liang lahat Taman Pahlawan. Yang mereka pikirkan ialah bagaimana meraih posisi paling terhormat di sisi Allah Tuhan semesta alam. -Anis Matta-

No comments:

Post a Comment