visi

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS An Nahl [16]:97).Friday, August 29, 2014

Macam-macam Hari

Al-Khalil bin Ahmad (wafat 170 H) berkata, Hari-hariku ada 4 macam:

1. Hari dimana aku bertemu orang yang lebih tau dariku, maka aku pun belajar darinya. Itu adalah hari faedah dan ghanimahku.

2. Hari dimana aku bertemu orang yang aku lebih tau daripada dia, maka aku pun mengajarinya. Itu adalah hari aku mengharapkan pahala.

3. Hari dimana aku bertemu dengan orang yang sepertiku. Maka aku pun bertukar pikiran dengannya. Itu adalah hari pembelajaranku.

4. Hari dimana aku bertemu orang yang aku lebih tau daripada dia, tapi dia merasa lebih tau daripada aku. Maka, aku pun diam saja dan menjadikan itu sebagai hari rehatku.

[dari kitab Jami' Bayan al-'ilmi wa fadhlih, ibnu Abdil Bar]

No comments:

Post a Comment